Branešci - SP Crkvena Opština

SP Crkvena Opština

Ova Crkvena Opština (u daljem tekstu C. O.) i Parohija su postojale prije drugog svjetskog rata, a onda po završetku istog i dolaskom bezbožničkog – komunističkog režima ona je ugašena i onda je selo Branešci pripojeno C. O. i Parohiji Kokori.

 

I od tada pa do njenog ponovnog vaspostavljenja u Branešcima su službovali sveštenici iz Kokora:

 

 • Danilo Ćućun – od drugog svjetskog rata pa do 1971. god.
 • Novak Đurić – od 1971. do 1978. god.
 • Milan Maksimović od 1978. do 2004. god.
 • Mirislavko Veselinović poslednja četiri mjeseca 2004. god.

 

A ova sadašnja C. O. i Parohija ponovo je uspostavljena i formirana krajem 2004. god. mada tada samo zvanično i administrativno , na inicijativu nekolicine građana Branešaca a dozvolom i blagoslovom nadležnog episkopa banjalučkog Jefrema i Svetog Arhijerejskog Sinoda, a praktično je zaživjela tek od 1. Januara 2005. god. postavljenjem od strane već pomenutog nadležnog episkopa za paroha braneškog jereja Luke Božića.


Ovu Parohiju sačinjavaju tri sela : Branešci - 330 domova, Šarinci - 180 domova i Brezičani - 110 domova.

Ova C. O. i Parohija imaju tri hrama na svom području (a zanimljivo je napomenuti da samo u Branešcima ima dva hrama) , i to:

 

Parohijalni hram Svetog Velikomučenika Prokopija u Branešcima (Nova crkva)

 

Temelji pomenutog hrama su osvećeni od strane nadležnog episkopa banjalučkog Jefrema pred ovaj poslednji građanski rat u BiH, u ljeto 1989. god. a onda je gradnja zbog rata stala, pa poslije rata nastavljena i ovaj hram je završen i osvećen Velikim Osvećenjem od strane već pomenutog nadležnog episkopa u jesen 2000. god.

 

Kumovi zvona su ugledni g-din Mirko Đajić i njegova supruga Ljubica iz Branešaca, a kumovi hrama su ugledni g-din Bogdan Trbić i njegova supruga Bosiljka takođe iz Branešaca.

 

Kod ovoga hrama ima još i sala za narod, za koju je bitno napomenuti da je građena, završena i Osvećena takođe od strane nadležnog episkopa banjalučkog Jefrema neposredno prije gradnje i Osvećenja samih temelja za pomenuti hram.

 

Trenutno se kod ovog Parohijalnog hrama gradi Parohijski dom – Crkvena kuća. U samom dvorištu je u planu da se zasadi grožđe, sadnice voća i još nekog ukrasnog i plemenitog drveća kao i još mnogo čega drugog.

 

Kod ovoga hrama se tradicionalno svake godine održava Veliki Crkveno – narodni sabor na dan hramovne slave (Svetitelju kome je hram posvećen) Svetoga Velikomučenika Prokopija (21. jula) .

 

Ovaj hram posjeduje zemljišta od oko 5 dunuma i nije ograđeno, ali je u planu da se ogradi u doglednoj budućnosti. U ovom Parohijalnom hramu se pored već pomenute hramovne slave, vrši Sveta Liturgija svake druge i četvrte nedelje u godini i još 15ak velikih praznika u toku godine.

 

Filijalni hram Svete Trojice u Branešcima (Stara crkva)

 

Ovaj hram je prvobitno sagrađen i osvećen davne 1904. god. od strane tadašnjeg nadležnog Mitropolita banjalučko – bihaćkog Evgenija Letice. Potom kroz vrijeme ovaj hram je preživio više raznih i sitnih obnova i popravki, ali tek je u periodu od 1997. god. do 2004. god. doživio svoju veliku i maksimalnu obnovu i uređenje, koje je krunisano Malim Osvećenjem od strane nadležnog episkopa banjalučkog Jefrema generalno obnovljenog hrama na svoju 100-godišnjicu, tačnije 21. septembra 2004. god. na Veliki Hrišćanski praznik Rođenje Presvete Bogorodice – Mala Gospojina, kada je inače kod ovog hrama veliki crkveno – narodni sabor.

 

Kumovi generalno obnovljenog hrama su ugledni g-din Milorad Janković i njegova supruga Nada koji su rodom iz Šarinaca ali sa prebivalištem u Njemačkoj.

 

I kod ovoga hrama je izgrađena nova i zavidna sala za narod, koja je građena istovremeno kada je obnavljan i uređivan hram. A osvećena je istoga dana kada i obnovljeni hram, kumovi su ugledni g-din Đuro Aleksić i njegova supruga koji su rodom iz Branešaca ali sa prebivalištem u Banja Luci.

 

Kod ovoga hrama se tradicionalno svake godine održavaju dva crkveno – narodna sabora, i to : Na dan hramovne slave (prazniku kome je hram posvećen) Sveta Trojica – Duhovi (50-ti dan po Vaskrsu ili 10-ti po Spasovdanu, po kome se i ravnaju i zbog čega su t.z.v. pokretni Praznik, ali uvjek su u Nedelju) i još jedan crkveno - narodni sabor, na već pomenuti veliki hrišćanski praznik Rođenje Presvete Bogorodice – Mala Gospojina (21. septembra, a ovo saborovanje je ustanovljeno zbog prvog i Velikog Osvećenja hrama te davne 1904. god. na taj dan i praznik, a i za 100-godišnjicu je opet na isti dan i praznik obavljeno Malo Osvećenje).

 

Ovaj hram posjeduje zemljišta od oko 17 dunuma i takođe nije ograđeno, ali je isto tako u planu da se u što doglednijoj budućnosti ogradi. U ovom Filijalnom hramu se pored već spomenute hramovne slave i crkveno – narodnog sabora, vrši Sveta Liturgija svake treće nedelje u mjesecu i još 10ak velikih praznika u toku godine.

 

Važno je napomenuti da je zahvaljujući akciji koju je vodio Ranko Jovanović kod hrama 2003. I 2004. godine izgrađen objekat koji služi kao sala za sastanke i odmaralište vjernika.

 

Filijalni hram Svete Trojice u selu Brezičanima

 

Počeo je sa gradnjom 2001. god. Temelji za ovaj hram su osvećeni u jesen 2001. god. od strane nadležnog episkopa banjalučkog Jefrema, kumovi temelja su ugledni g-din Dragosav Borjanić sa porodicom iz Brezičana. Osvećenje zvona za pomenuti hram je bilo u proljeće 2004. god. od strane već pomenutog episkopa, a kumovi zvona su ugledni g-din Mladen Dujaković sa suprugom Vesnom iz Brezičana.

 

Veliko Osvećenje ovoga hrama obavljeno je 16. Maja 2010. god. na dan hramovne slave – Nedelja pred Duhove, koje je obaviti naš već pomenuti nadležni Arhijerej i Vladika Jefrem, a kum hrama je ugledni g-din Ostoja Stojčević sa porodicom, koji su rodom iz Brezičana ali sa prebivalištem u Njemačkoj.

 

Kod ovoga pomenutog filijalnog hrama održava se jednom godišnje crkveno – narodni sabor i to na hramovnu slavu u Nedelju pred Duhove (t.j. u Nedelju između Velikih Praznika: Vaznesenja Gospodnjeg – Spasovdan i Silaska Svetog Duha na apostole – Duhovi).

 

U ovom Filijalnom hramu se pored već spomenute hramovne slave, vrši Sveta Liturgija svake 1. nedelje u mjesecu.

 

Groblja u Branešcima

 

Partizansko groblje

 

Nezamisljivo je nepomenuti groblja u Branešcima koji su stari i do stotinu godina.  U nekima od njih postoje prvi oblici kamenih spomenja na ovom području. Tako se ističu:

 

 • Poznato je da je postojalo Groblje kod Stare Crkve, koje je i najstarije. Danas nema tragova groblja. 
 • Centralno groblje
 • Partizansko groblje iz Drugog svjetskog rata
 • Groblje Visovi
 • Groblje Vukovača
 • Groblje Visoka Glavica
 • Groblje Jasik…(već nekoliko godina se ne vrše ukopi, ali ovo groblje je jedno od najstarijih)

 

Nadležni paroh (sveštenik) C. O. i parohije Braneške - jerej Luka Božić

 

Rođen 22. Aprila 1980. god. u Banja Luci od oca Boška i majke Milosavke rođ. Savković, odrastao u selu Drugovići – opština Laktaši a osnovnu školu završio u O. Š. Miloš Crnjanski u Hrvaćanima 1995. god.

 

Potom je završio petorazrednu bogosloviju Svetoga Save u Beogradu 2001. god., a onda Višu Bogoslovsku školu – Bogoslovski Institut takođe u Beogradu 2004. god.

 

Oženjen suprugom Svjetlanom rođ. Pezer iz Prnjavora, ima sina Nikolu. Rukopoložen krajem 2004. god. za đakona i sveštenika rukom nadležnog episkopa banjalučkog Jefrema i postavljen za paroha braneškog 1. januara 2005. god. od strane već pomenutog nadležnog episkopa.